هشدار فوری مرکز ماهر

درخصوص آلودگی تعداد زیادی از روترهای میکروتیک در کشور

Slide thumbnail

‫ هشدار مرکز ماهر

در خصوص سوء استفاده از آسیب‌پذیری ANDROID DEBUG BRIDGE

Slide thumbnail

هشدار مرکز ماهر

در خصوص انتشار باج افزار CYBERSCCP در کانال های تلگرامی فارسی زبان

Slide thumbnail

هشدار فوری مرکز ماهر

در خصوص رواج احتمالی بدافزار VPNFILTER در فضای مجازی کشور

Slide thumbnail

‫ هشدار فوری مرکز ماهر

در خصوص حملات به سرویس دهنده‌های ایمیل سازمانی

Slide thumbnail

گزارش اصلاحیه امنیتی مایکروسافت در می ۲۰۱۸

Slide thumbnail
Slide thumbnail

مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران

آگاهی رسانی

پشتیبانی

امداد

Slide thumbnail