هشدار فوری مرکز ماهر

در خصوص رواج احتمالی بدافزار VPNFILTER در فضای مجازی کشور

Slide thumbnail

‫ هشدار فوری مرکز ماهر

در خصوص حملات به سرویس دهنده‌های ایمیل سازمانی

Slide thumbnail

گزارش اصلاحیه امنیتی مایکروسافت در می ۲۰۱۸

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnailSlide thumbnailSlide thumbnailSlide thumbnailSlide thumbnailSlide thumbnail

مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران

آگاهی رسانی

پشتیبانی

امداد

Slide thumbnail