Slide thumbnail
Slide thumbnail

دعوت به همکاری در مرکز آپا دانشگاه مازندران

Slide thumbnail

هشدار مرکز ماهر

در خصوص حمله به وب سایتهای مراکز اقامتی سیاحتی

Slide thumbnail

هشدار مرکز ماهر

در خصوص آسیب‌پذیری‌هایی با درجه اهمیت بالا در Cisco RV۳۲۰/RV۳۲۵

Slide thumbnail

‫ هشدار مرکز ماهر

رتبه دوم کشور ایران در آلودگی به بدافزار استخراج رمز ‌ارز NRSMiner

Slide thumbnail

هشدار مرکز ماهر

در خصوص انتشار نسخه‌های جعلی از اپلیکیشن دولت همراه در شبکه‌های اجتماعی

Slide thumbnail

‫ هشدار مرکز ماهر

در خصوص مشاهده گسترده آسیب‌پذیری قدیمی SMB در سطح کشور

Slide thumbnail

‫ هشدار مرکز ماهر

در خصوص آسیب‌پذیری بحرانی در libssh و تهدید جدی آن برای تجهیزات سیسکو‬

Slide thumbnail

هشدار مرکز ماهر

در خصوص آسیب‌پذیری روترهای میکروتیک و ادامه سوءاستفاده مهاجمین

Slide thumbnail

مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران

آگاهی رسانی

پشتیبانی

امداد

Slide thumbnail