• آدرس: مازندران - بابلسر – خيابان پاسداران – سازمان مركزي – کد پستی ۱۳۵۳۴ – ۴۷۴۱۶

  • تلفن:۳۵۳۰۳۶۶۴-۰۱۱, ۳۵۳۰۳۶۶۵-۰۱۱

  • دورنگار:۳۵۳۰۳۶۶۴-۰۱۱

  • رایانامه:cert@umz.ac.ir

  • کانال تلگرام:umz_cert@

  • کانال پیام‌رسان سروش:umz_cert@