همايش

امنيت اطلاعات و ارتباطات

مرکز تخصصي آپا دانشگاه مازندران

بهمن ۱۳۹۵– دانشگاه مازندران

همایش امنیت اطلاعات و ارتباطات توسط مرکز آپا دانشگاه مازندران و با حضور مهندس سجادی معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران و مهندس طهماسبی مدیر کل ارتباطات و  فناوری اطلاعات استان مازندران در سالن همایش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزار گردید. این همایش با حمایت مرکز ماهر و با حضور ۱۵۰ نفر از مدیران، کارشناسان و متخصصین دستگاه‌های دولتی استان مازندران برگزار شد. همایش با سخنرانی دکتر محمد حسین فاطمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران آغاز شد. مهندس طهماسبی و مهندس سجادی، دیگر سخنرانان این همایش بودند. در ادامه چندین سناریو تست نفوذ و دفاع زنده به نمایش درآمد که بر جذابیت همایش افزود. و در انتها شاهد ارائه سمینار تخصصی توسط مهندس اسدپور رئیس مرکز آپا دانشگاه مازندران بودیم. این همایش با حضور پرنشاط مخاطبین با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.