چاپ        ارسال به دوست

آسیب‌پذیری‌های چندگانه در Mozilla Firefox امکان اجرای کد دلخواه را فراهم می‌کند

خلاصه آسیب‌پذیری:
‫آسیب‌پذیری‌های چندگانه در Mozilla Firefox و (Firefox Extended Support Release (ESR کشف شده است که شدیدترین آنها می‌تواند به مهاجم اجازه دهد کد دلخواه را اجرا کند.
بهره‌برداری موفق از این آسیب‌پذیری می‌تواند منجر به اجرای کد دلخواه شود. بسته به امتیازات مربوط به برنامه مهاجم می‌تواند برنامه‌ای را نصب کند، به داده‌ها دسترسی داشته باشد، آنها را تغییر دهد یا حذف کند و حتی حساب کاربری جدیدی با امتیازات کامل برای خود ایجاد کند.
اگر این برنامه با حقوق کاربری پایین‌تری پیکربندی شده‌باشد بهره‌برداری از این آسیب‌پذیری می‌تواند تاثیر کمتری داشته‌باشد، مگر اینکه با حقوق administrative تنظیم شود. سطح ریسک این آسیب‌پذیری برای سازمان‌های دولتی و خصوصی متوسط و زیاد است.


نسخه‌های تحت‌تأثیر:

• Mozilla Firefox versions prior to ۶۴

• Mozilla Firefox ESR version prior to ۶۰.۴

جزییات:
جزییات مربوط به این آسیب‌پذیری‌ها در زیر آمده است.

شناسه آسیب‌پذیری

توضیحات

  CVE-۲۰۱۸-۱۷۴۶۶  

 آسیب‌پذیری‌های buffer overflowو out-of-bounds readدرTextureStorage11در داخل کتابخانه گرافیکی ANGLEکه برای محتوایWebGLاستفاده می‌شود، وجود دارند که می‌توانند منجر به crashقابل بهره‌برداری شوند.


 CVE-۲۰۱۸-۱۸۴۹۳ 

 آسیب‌پذیری buffer overflowدر کتابخانه Skia که می‌تواند منجر بهcrashقابل بهره‌برداری شود.

 CVE-۲۰۱۸-۱۲۴۰۷ 

 آسیب‌پذیری buffer overflowهنگام استفاده از ماژول VertexBuffer11در اعتبارسنجی عناصر در داخل کتابخانه گرافیکی ANGLEکه برای محتوای WebGLاستفاده می‌شود، وجود دارند که می‌توانند منجر بهcrashقابل بهره‌برداری شوند.

 CVE-۲۰۱۸-۱۸۴۹۸ 

 یک آسیب‌پذیری احتمالی منجر به integer overflow می‌تواند در محاسبات اندازه بافر برای تصاویر زمانی که یک مقدار خام به جای مقدار چک شده استفاده می‌شود، رخ دهد. این آسیب‌پذیری می‌تواند منجر به نوشتن out-of-boundsشود.

 CVE-۲۰۱۸-۱۸۴۹۴ 

 این آسیب‌پذیری به سرقت آدرس‌هایcross-origin منجر می‌شود که به دلیل استفاده از ویژگی جاوا اسکریپت برای ایجاد تغییر مسیر به سایت دیگری با استفاده از performance.getEntries()رخ می‌دهد که می‌تواند موجب سرقت اطلاعات شود.


 CVE-۲۰۱۸-۱۸۴۹۲ 

 آسیب‌پذیری use-after-freeمی‌تواند بعد از حذف یک عنصر انتخابی ناشی از یک مرجع ضعیف رخ دهد که منجر به crashقابل بهره‌برداری شوند.

 CVE-۲۰۱۸-۱۲۴۰۶ 

آسیب‌پذیری فساد حافظه که با تغییردادن عمدی محتویات حافظه و به کارگیری آن توسط مهاجم منجر به اجرای کد دلخواه، حمله منع سرویس (DoS) و یا هرگونه رفتار عجیب دیگر توسط برنامه می‌شود.

 CVE-۲۰۱۸-۱۲۴۰۵ 

آسیب‌پذیری فساد حافظه که با تغییردادن عمدی محتویات حافظه و به کارگیری آن توسط مهاجم منجر به اجرای کد دلخواه، حمله منع سرویس (DoS) و یا هرگونه رفتار عجیب دیگر توسط برنامه می‌شود.

 CVE-۲۰۱۸-۱۸۴۹۷ 

 این آسیب‌پذیری با دور زدن محدودیت‌های URIها توسط تابع APIیی با نام browser.windows.createدر WebExtensions و با بکارگیری یکPIPEدر داخل extentionعمل می‌کند. مهاجم با  بکارگیری یکPIPEمی‌تواند چندین صفحه را با استفاده از یک آرگومان بارگذاری کند و این به یک برنامه مخرب WebExtentionامکان دسترسی به مجوزهای about:و file:را می‌دهد. مهاجم حتی می‌تواند محتویات این صفحات را تغییر دهد.

 
CVE-۲۰۱۸-۱۸۴۹۵ 

 در شرایط خاص اسکریپت‌های WebExtentionمی‌توانند با نقض مجوز اعطا شده امکان دسترسی به محتویات About:را فراهم کند و در نتیجه نهاجم امکان بارگذاری محتویات این صفحه را داشته باشد.

 CVE-۲۰۱۸-۱۸۴۹۶ 

 زمانی که RSS Feedپیش نمایش صفحه about:feedsرا برای صفحات دیگر نشان می‌دهد می‌تواند یک کد جهت اجرای حملات Clickjackingیا یک بدافزار یا کد مخرب را بارگذاری و در   پوشه‌های Tempفایرفاکس اجرا کند. لازم به ذکر است که این آسیب‌پذیری فقط بر روی سیستم عامل ویندوز تاثیر می‌گذارد و سایر سیستم‌عامل‌ها تحت‌تأثیر قرار نمی‌گیرند.

توصیه‌ها

• به کاربران Mozilla به شدت توصیه می‌شود تا آن را به آخرین نسخه به روزرسانی نمایند.
• برای کاهش اثر حملات، تمام نرم‌افزارها را با سطح دسترسی پایین (کاربری غیر از administrative) اجرا کنید.
• به کاربران خود یادآوری کنید که از وب‌سایت‌های غیرقابل اعتماد بازدید نکرده و همچنین لینک‌هایی با منبع نامشخص و غیرقابل اعتماد را دنبال نکنند.
• اطلاع‌رسانی و آموزش کاربران در مورد خطرات لینک‌ها یا فایل‌های پیوست شده در ایمیل‌ها به ویژه از منابع غیرقابل اعتماد
• رعایت اصول حداقل حق دسترسی موردنیاز کاربران (اصل POLP یا Principle of Least Privilege) به سیستم‌ها و سرویس‌ها

منبع: https://cert.ir/news/12619


 دسته‌ها:  آسیب پذیری ها


١٠:٠٠ - پنج شنبه ٢٠ دی ١٣٩٧    /    شماره : ١٩٥٧١    /    تعداد نمایش : ٥٢٦خروج