دوره راهبردها و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

هدف از این دوره، آشنایی کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات با مفاهیمی همچون تاریخچه استاندارد و مفهوم فرآیند و دیدگاه فرآیندگرا است. در این دوره ضرورت حرکت به سمت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مخاطبان دوره:
مدیران و کارشناسان فاوای سازمان‌ها

طول دوره:
۴ ساعت

سرفصل:
- آشنایی با مفاهیم امنیت اطلاعات و مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان

- شناخت روش‌های شناسایی مخاطرات و مدیریت ریسک‌های امنیتی

- آشنایی با مفاهیم، الزامات، و کنترل‌های استاندارد ISO/IEC ۲۷۰۰۱

- آشنایی با روش استقرار استاندارد و شیوه های ممیزی آن

- آشنایی با الزامات مستندسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۵۳۰۳۶۶۴-۰۱۱ تماس حاصل فرمایید

ثبت درخواست برگزاری دوره‌های اختصاصی و درون سازمانی