لیست دوره‌های آموزشی امنیت و هک در این بخش درج شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

دوره های سیسکو security
نام دوره طول مدت دوره
CISCO LAN Security دو روز
CCNA Security 35 ساعت
CCNA + CCNP Security 140 ساعت

 دوره های هک
 Penetration with Kali 32 ساعت
CEH+SANS SEC 401 60 ساعت
تست امنیت با kali linux 32 ساعت
CEH 9 40 ساعت