نام دوره  طول دوره  تاریخ شروع دوره  روز و ساعت برگزاری دوره هزینه  ثبت‌نام انفرادی ثبت‌نام سازمانی
دوره ضرورت‌های امنیتی فضای سایبری (CSCU) بسته به پکیج انتخابی
۱۰ الی ۱۵ ساعت 
در حال تکمیل ظرفیت متعاقباً اعلام خواهد شد بسته به پکیج انتخابی
۲۰۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره ضروریات لینوکس ۳۵ ساعت در حال تکمیل ظرفیت متعاقباً اعلام خواهد شد ۵۰۰,۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره راهبر شبکه‌ی‌ کامپیوتری (NETWORK PLUS) ۴۰ ساعت در حال تکمیل ظرفیت متعاقباً اعلام خواهد شد ۲۵۰,۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره آموزشی حرفه‌ای سیسکو CCNP Pack ۱۰۰ ساعت در حال تکمیل ظرفیت متعاقباً اعلام خواهد شد ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره آموزشی کدنویسی امن ۳۲ ساعت در حال تکمیل ظرفیت متعاقباً اعلام خواهد شد ۶۰۰,۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره آموزشی برنامه‌نویسی امن اپلیکیشن اندروید ۳۲ ساعت در حال تکمیل ظرفیت متعاقباً اعلام خواهد شد ۶۰۰,۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره آموزشی ابزارهای اسکنر آسیب‌پذیری‌های امنیتی Acunetix و ZAP ۱۰ ساعت در حال تکمیل ظرفیت متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۵۰,۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره آموزشی ارزیابی امنیتی برنامه‌های تحت وب ۴۰ ساعت در حال تکمیل ظرفیت متعاقباً اعلام خواهد شد ۸۰۰,۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره ارزیابی امنیتی اپلیکیشن‌های تلفن همراه ۴۰ ساعت در حال تکمیل ظرفیت متعاقباً اعلام خواهد شد ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره آشنایی با تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و روش‌های مقابله با آن ۸ ساعت این دوره به صورت اختصاصی در محل مرکز یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار می‌گردد. مطابق با نظر مشتری ۲۰۰,۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره راهبردها و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ۴ ساعت این دوره به صورت اختصاصی در محل مرکز یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار می‌گردد. مطابق با نظر مشتری ۱۰۰,۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره آشنایی با تهدیدات سایبری و ضروریات و مبانی امنیت فضای تبادل اطلاعات ۴ ساعت این دوره به صورت اختصاصی در محل مرکز یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار می‌گردد. مطابق با نظر مشتری ۱۰۰,۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری
دوره هک قانونمند (CEH) ۴۰ ساعت این دوره به صورت اختصاصی در محل مرکز یا به صورت درون سازمانی در محل مشتری برگزار می‌گردد. مطابق با نظر مشتری ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان پیش ثبت‌نام ثبت درخواست برگزاری