کارگاه

ارتقاء دانش امنیت فناوری اطلاعات

مرکز تخصصي آپا دانشگاه مازندران

9 اسفند 1395 – دانشگاه مازندران

كارگاه آموزشي يكروزه با محوريت ارتقاء دانش امنيت فناوري اطلاعات با همكاري اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان و مركز آپاي دانشگاه مازندران در تاريخ 9 اسفندماه سال جاري با حضور مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات دستگاههاي اجرايي، فرمانداري ها و شهرداري هاي استان، با محوريت امنيت شبكه و داده، امنيت سيستم عامل و امنيت پايگاه داده در دانشگاه مازندران برگزار گرديد.