تخفیف دوره‌های آموزشی مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران
 
ویژه دانشجویان ورودی سال 99 تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه مازندران

- دانشجویان ورودی سال 99 تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه مازندران تا پایان سال، از بیست درصد تخفیف شرکت در دوره های آموزشی مرکز آپا برخوردار خواهند بود.

- جهت مشاهده عناوین دوره ها به این لینک مراجعه نمایید.

 

Twitter: apa_mazandaran

Linkedin: apa_mazandaran

telegram: umz_cert