تست نفوذ با kali

سرفصل ها

 1. آشنا شدن با کالی لینوکس
 2. ابزارهای ضروری
 3. جمع آوری منفعل اطلاعات
 4. جمع آوری فعال اطلاعات
 5. اسکن آسیب پذیری
 6. سرریز بافر
 7. بکارگیری سرریز بافر WIN32
 8. بکارگیری سرریز بافر لینوکس
 9. کارکردن با اکسپلوییت ها
 10. انتقال فایل
 11. ارتقا مجوزهای دسترسی
 12. حملات سمت کلاینت
 13. حملات اپلیکیشن وب
 14. حملات پسورد
 15. تغییر مسیر پورت و تانلینگ
 16. فریم ورک متااسپلوییت
 17. عبور از آنتی ویروس
 18. نصب آزمایشگاه