:پیش ثبت‌نام دوره

نام و نام خانوادگی:

*

کد ملی :

*

وضعیت تحصیلی:

*

رشته تحصیلی:

نام سازمان
(در صورت اشتغال):

سمت سازمانی
(در صورت اشتغال):

شماره تماس :

*

آدرس الکترونیک :

*

تصویر فیش پرداخت :


(فایل مجاز:jpg , jpeg , png حداکثر حجم :4096KB )

کد امنیتی :

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

توجه: در صورت انجام پیش ثبت‌نام، نیاز به واریز وجه در زمان ثبت‌نام نمی‌باشد.

توجه: در صورت تمایل به انجام ثبت‌نام کامل، هزینه دوره را به صورت پرداخت پایا/ساتنا به شماره حساب شبای 660100004001073903022968 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه مازندران با شناسه پرداخت 305073953119500001400264888203 واریز نموده و اسکن فیش واریزی را در قسمت مربوطه بارگذاری نمایید.

توجه: برای اطلاع از شرایط پرداخت هزینه دوره به صورت اقساطی، لطفا با شماره تلفن ۳۵۳۰۳۶۶۴-۰۱۱ تماس حاصل نمایید.