نام و نام خانوادگی :

*

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی:

شماره تماس:

*

آدرس الکترونیک:

*

دوره یا دوره های مورد نظر:

CCNA Security IINS 210-260
(CCNP Security SENSS 300-206 (Firewall
(CCNP Security SITCS v1.0 300-207 (IPS
(CCNP Security SISAS 300-208(ISE/Access Security
(CCNP Security SIMOS 300-209 (VPN
CCNP Security SITCS v1.5 300-207 Firepower
CEH
تست نفوذ با Kali (PWK)
SANS Web Application Pentest AWAPT
FOR572 Network Forensic SANS
SANS Python for PenTest

تصویر فیش پرداخت:

  *

توضیحات:

کد امنیتی:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*