تست نفوذ با kali

سرفصل ها

 1. آشنا شدن با کالی لینوکس
 2. ابزارهای ضروری
 3. جمع آوری منفعل اطلاعات
 4. جمع آوری فعال اطلاعات
 5. اسکن آسیب پذیری
 6. سرریز بافر
 7. بکارگیری سرریز بافر WIN32
 8. بکارگیری سرریز بافر لینوکس
 9. کارکردن با اکسپلوییت ها
 10. انتقال فایل
 11. ارتقا مجوزهای دسترسی
 12. حملات سمت کلاینت
 13. حملات اپلیکیشن وب
 14. حملات پسورد
 15. تغییر مسیر پورت و تانلینگ
 16. فریم ورک متااسپلوییت
 17. عبور از آنتی ویروس
 18. نصب آزمایشگاه

 


برای ثبت‌نام، لطفاً هزینه دوره یا دوره‌های مورد نظر را به شماره حساب 2177395039000 نزد بانک ملی مرکزی بابلسر به نام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران واریز نموده و ضمن تکمیل فرم زیر، اسکن فیش واریزی را در قسمت مربوطه بارگزاری نموده یا حضوراً به دفتر مرکزی ، واقع در ساختمان مرکز تخصصی آپا تحویل نمایید.