دوره هک قانونمند (CEH)

مدرک CEH یکی از معتبرترین مدارک شرکت EC-Council می‌باشد. دوره CEH بر روی تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های هک از دیدگاه حمله تکیه می‌کند. در دوره CEH ، دانشجویان با چک لیست‌های امنیتی آشنا می شوند و توانایی بررسی سیستم‌های امنیتی موجود را کسب می‌نمایند. و بعلاوه، قادر به شناسایی آسیب‌پذیری‌های سیستم و تعیین وضعیت امنیتی یک سازمان با استفاده از تست‌های نفوذ خواهند بود. همچنین با استفاده از حمله به سیستم‌ها، روش‌های دفاعی نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مخاطبان دوره:
دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های
۱. مهندسی کامپیوتر
۲. علوم کامپیوتر
۳. فناوری اطلاعات

طول دوره:
۴۰ ساعت

پیشنیاز دوره:
گذراندن دروس شبکه و سیستم عامل

:سرفصل
Module 1: Introduction to Ethical Hacking

Module 2: Footprinting and Reconnaissance

Module 3: Scanning Networks

Module 4: Enumeration

Module 5: System Hacking

Module 6: Malware Threats

Module 7: Evading IDS, Firewalls and Honeypots

Module 8: Sniffing

Module 9: Social Engineering

Module10:Denial of Service

Module 11: Session Hijacking

Module 12: Hacking Web servers

Module 13: Hacking Web Applications

Module 14: SQL Injection

Module 15: Hacking Wireless Networks

Module 16: Hacking Mobile Platforms

Module 17: Cloud Computing

Module 18: Cryptographyجهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۵۳۰۳۶۶۴-۰۱۱ تماس حاصل فرمایید

ثبت درخواست برگزاری دوره‌های اختصاصی و درون سازمانی