نشریه مرکز تخصصی آپا دانشگاه مازندران/ شماره اول/ اسفندماه ۱۳۹۷

در این شماره از نشریه می خوانید:

اخبار آسیب‌پذیری‌ها

   -آیا شرکت اپل در سال ۲۰۱۸ رخنه داده را مخفی نگه داشته است؟
   -مهم ترین ‌رخنه‌های امنیتی سال ۲۰۱۸ 
   -وصله آسیب بحرانی مربوط به تصاویر با پسوند png توسط google

   -مبارزه مستمر توییتر با بات‌های سوء استفاده کننده

هشدار‌های امنیتی
   -آسیب‌پذیری‌هایی با درجه اهمیت بالا در Cisco RV320/RV325
   -هشدار امنیتی در خصوص افزایش شدید حملات بر بستر RDP

آخرین به‌روزرسانی‌ها
   -آخرین نسخه پایدار نرم‌افزارهای پرکاربرد
   -آخرین به‌روزرسانی‌های سیستم های عامل

آموزش
   -امنیت کاربر رایانه
   -تلفات بالقوه
   -اصطلاحات ضروری
   -ویژگی‌های امنیت
   -چک لیست امنیتی رایانه

امنیت کودک و خانواده
   -علائم هشدار دهنده برای شناسایی آسیب‌های فضای‌مجازی بر کودکان
   -تعیین هویت دوعاملی
   -نرم‌افزار کتابراه
   -معرفی اپلیکیشن های آموزش زبان

گزارش عملکرد مرکز آپا دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۷