بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه مرکز آپا 

 در نمایشگاه موفقیت‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه مازندران

شهریور ۱۳۹۸ – دانشگاه مازندران

دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه مرکز آپا در نمایشگاه موفقیت‌ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه مازندران دیدن کردند. در این بازدید که با همراهی مسئولان شهرستانی و هیات رئیسه دانشگاه مازندران همراه بود، ایشان به بررسی توانمندی‌ها، خدمات و محصولات ارائه شده توسط مرکز آپا دانشگاه مازندران پرداختند.