نام دوره  طول دوره  تاریخ شروع دوره  روز و ساعت برگزاری دوره هزینه 
دوره آشنایی با تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و روش‌های مقابله با آن ۴ ساعت مهر۱۳۹۷ در روز ۲۵ مهر ماه برگزار شد رایگان
دوره راهبردها و مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) ۴ ساعت تیر۱۳۹۷ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آشنایی با تهدیدات سایبری و ضروریات و مبانی امنیت فضای تبادل اطلاعات ۴ ساعت مرداد ۱۳۹۷ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دوره هک قانونمند (CEH) ۴۰ ساعت آبان ۱۳۹۷ متعاقباً اعلام خواهد شد ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره تست نفوذ و ارزیابی امنیتی ۴۰ ساعت اردیبهشت ۱۳۹۷ در روزهای ۱۹،۱۴،۱۳،۱۲و۲۰ اردیبهشت ماه برگزار شد ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰ درصد این مبلغ توسط مرکز آپا دانشگاه مازندران تامین خواهد شد